รอบรั้วเอเชีย

ผู้นำเกาหลีใต้พิจารณาออกกฏหมายห้ามบริโภคเนื้อสุนัข

ผู้นำเกาหลีใต้เผยว่า อาจมีการพิจารณาออกคำสั่งห้ามการบริโภคสุนัขภายในประเทศอย่างเป็นทางการ หลังการถกเกียงประเด็นสิทธิสัตว์มานาน และความนิยมในปัจจุบันลดลงมากแล้ว

ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ เปิดเผยระหว่างการประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง และการบังคับให้ต้องลงทะเบียนสุนัข ว่าอาจจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อสั่งห้ามการบริโภคเนื้อสุนัข หลังมีการถกเกียงดังกล่าวมานาน รวมทั้งความตระหนักถึงสิทธิสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันประชาชนทั่วไปจะเลิกบริโภคเนื้อสุนัขแล้ว แต่ยังคงมีประชาชนบางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ยังคงบริโภคเนื้อสุนัขอยู่

การแสดงความเห็นดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ยกประเด็นเรื่องการสั่งห้ามบริโภคเนื้อสุนัขขึ้นมา ขณะที่ผู้นำพรรคฝ่ายค้านระบุว่า การบริิโภคเนื้อสุนัขถือเป็นทางเลือกส่วนบุคคล ส่วนกลุ่มผู้ขายเนื้อสุนัขยืนยันว่า เป็นสิทธิของตนในการเลือกประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ผลสำรวจของเรียลมิเตอร์ (Realmeter) พบว่ามีประชาชนราว 59 เปอร์เซ็นต์ สนับสนุนให้มีการออกกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อสุนัข