ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ยาฟ้าทะลายโจรบำรุงตับ

เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับข่าวเกี่ยวกับการใช้ยาฟ้าทะลายโจร คราวนี้มีการเผยแพร่ว่า กินก่อนติดโควิด-19 ไม่ทำลายตับ แถมช่วยบำรุงรักษาตับให้แข็งแรง แต่เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะจากการศึกษาวิจัย ไม่พบข้อมูลที่ระบุว่า ฟ้าทะลายโจรถูกนำมาใช้เพื่อบำรุง หรือรักษาตับแต่อย่างใด และหากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอันตรายกับตับได้ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรใช้เกินความจำเป็น ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ประกาศให้ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาผงฟ้าทะลายโจร ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ

1) ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง
2) ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ Andrographolide
3) ขนาดยาที่ใช้ คือ 180 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
4) มีเภสัชกร แนะนำการใช้
5) มีการติดตามประเมินผล และความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น เรื่องที่มีแชร์กัน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556