ห้องข่าวภาคเที่ยง

รู้ชัด สกัดโควิด-19 : ชุดตรวจโควิด ATK แจกแล้วไปไหน?

วันนี้มากับแผนสกัดโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ซึ่ง สปสช. จะแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วประเทศ 8,500,000 ชุด โดยแบ่งกลุ่มที่จะกระจายเป็น 3 กลุ่มหลักๆ โดยเริ่มแจกเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมาเป็นวันแรกในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

กลุ่มแรก คือ กรุงเทพมหานคร จะได้รับ 2,000,000 ชุด มีเป้าหมายแจก 2,000 ชุมชนที่กระจายตัวอยู่ใน 50 เขต กลุ่มที่ 2 คือ จังหวัดสีแดง ซึ่งมีอยู่ 29 จังหวัด ที่มีการระบาดสูง และกลุ่มสุดท้าย คือ ร้านขายยาและคลินิกในเครือข่ายของ สปสช. ซึ่งมีอยู่ 1,000 แห่ง ทั่วประเทศ

เฉพาะกรุงเทพมหานคร มี 300 แห่ง ซึ่งวิธีการรับผ่านร้านขายยาหรือคลินิก ผู้ที่จะได้สิทธิจะต้องลงทะเบียนผ่าน App เป๋าตัง หรือไม่ก็ Walk in โดยจะได้รับคนละ 2 ชุด เพื่อใช้ตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง โดยมีระยะห่างในการตรวจครั้งละ 5 วัน ซึ่งตอนนี้ สปสช. บอกว่าจะกระจายชุดตรวจ ATK ไปให้ทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ โดยมีเป้าหมายกระจายกว่า 6,800,000 ชุด

ตามหลักเกณฑ์คนที่รับชุดตรวจไปแล้วจะต้องตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมบันทึกผลตรวจผ่านแอปฯ เป๋าตัง เลือกเมนูบันทึกผลตรวจ หากผลเป็นบวก เลือกเมนูลงทะเบียนเข้ารับการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน กรณีจังหวัดที่อยู่ยังไม่มีระบบการดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนก็จะเข้าสู่ระบบการรักษากับหน่วยบริการ

แพทย์ยังแนะนำชุดตรวจที่รับไปแล้วต้องป้องกันการเสื่อมสภาพ โดยควรเก็บในอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และหากผลตรวจเป็นลบ คือ มีขีดสีแดงๆ ขึ้นไปอยู่ที่ตัว C หรือขีดบนสุด ควรตรวจซ้ำทุก 7 วัน และตรวจทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ แต่หากผลตรวจเป็นบวก คือ มีสีแดงขึ้น 2 ขีด ให้แจ้งผ่านสายด่วน 1330 หรือบันทึกผลตรวจลงในแอปพลิเคชันเป๋าตังทันที

ยอดแจก ATK ล่าสุดตอนนี้ถึงมือประชาชนเท่าไรแล้ว และมีผลตรวจถูกส่งกลับมาเท่าไร เป็นบวกเยอะไหม และมีวิธีการจัดการอย่างไร วันนี้เราจะไปคุยกับ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและกระจายชุดตรวจให้กับประชาชน

- วัตถุประสงค์หลักของการแจกชุด ATK มุ่งเน้นอะไรเป็นหลัก?
- กระจายไป 1 สัปดาห์เศษแล้วผลเป็นอย่างไรบ้าง?
- มีหลักในการกระจายชุดตรวจอย่างไร?
- สัดส่วนการแจกเป็นอย่างไรบ้าง และมีผลตอบสนองเข้ามามากแค่ไหน เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่?
- ในส่วนของประชาชนการเข้าถึงชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit ที่แจกกันมากว่า 1 สัปดาห์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร และเหตุใดผู้ใช้ส่วนใหญ่ถึงไม่ส่งผลตรวจกลับเข้าสู่ระบบ?

ชุดตรวจ ATK เมื่อใช้งานแล้วก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเช่นเดียวกับหน้ากากอนามัย ดังนั้นเมื่อใช้แล้วก็ต้องนำอุปกรณ์ทุกอย่างใส่กลับเข้าไปในถุงซิปล็อกที่ใส่ชุดตรวจมาและปิดปากให้สนิทก่อนที่จะใส่ถุงซ้อนอีกชั้น เขียนสัญลักษณ์ให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ สำคัญคือ ควรแยกทิ้งกับขยะปกติ เพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้ที่สัมผัส เช่น พนักงานจัดเก็บขยะของแต่ละท้องที่

ช่วงส่งต่อกำลังใจวันนี้พบกับ จีน เฌอตินท์นารา จะส่งกำลังใจให้แฟนๆ 7HD