7HDร้อนออนไลน์

รองโฆษกตำรวจ เผย ผบ.ตร. สั่งคุมเข้ม ตรวจร้านอาหารลอบขายสุรา

วันนี้ (28 ก.ย. 64) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าตามที่ ศบค. ได้มีการประชุม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย.64 และผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ลดระยะเวลาเคอร์ฟิว เป็นช่วง 22.00 – 04.00 น. ปรับลดระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร สำหรับผู้ทีมีเอกสารการฉีดวัคซีน ให้กักตัว 7 วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารการฉีดวัคซีนให้กักตัว 10-14 วัน

ส่วนห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงตลาดสด สามารถเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. สามารถเล่นดนตรีในร้านอาหารได้ รวมถึงอนุญาตให้เปิดกิจการเพิ่ม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ร้านทำเล็บ ร้านสัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานที่เล่นกีฬาในร่ม และโรงภาพยนตร์ ภายใต้เงื่อนและมาตรการการควบคุมของ ศบค. โดยยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวมากกว่า 25 คน และยังคงแบ่งพื้นที่ตามระดับความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเดิม  โดยในส่วนของการแบ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ยังคงแบ่งตามเดิม

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยมอบหมาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  รองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ (มค.) ลงไปการกำกับดูแลพร้อมกำชับการปฎิบัติของหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานทหาร หน่วยงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมสนับสนุนกำลังเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกพื้นที่ รวมถึงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกับหน่วยร่วมปฏิบัติ เพื่อคัดกรองตามเงื่อนไขที่ ศบค. กำหนด ในเส้นทางเข้า-ออก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่อื่นๆ รวมถึงตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนดของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวต่ออีกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดให้เตรียมพร้อมสำหรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและ ศบค. พร้อมออกตรวจสอบพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการปฏิบัติตาม ประกาศ ข้อกำหนด มาตราการ ของ ศบค. และคำสั่งจังหวัดที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง

อีกทั้งยังคงมาตราการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจสอบ สถานประกอบการ สถานบันเทิง ร้านอาหารที่ลักลอบจำหน่ายสุรา จุดที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงให้ผู้บังคับบัญชาในแต่ละพื้นที่คอยควบคุมกำกับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากมีการปล่อยปละละเลย ก็จะพิจารณาความบกพร่องทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง