7HD ร้อนออนไลน์

ครม. เห็นชอบแผนจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซนเนกา ปี 2565 อีก 60 ล้านโดส

วันนี้ (28 ก.ย.64)  นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปี 2565 จากบริษัทแอสตราเซนเนกา  และเห็นชอบการลงนามในสัญญาซื้อระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท แอสตราเซนเนกา และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว

"ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  รวมทั้งความจำเป็นเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม”

สำหรับปี 2565 โดยมีแผนการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซนเนกา จำนวน 60 ล้านโดส โดยมีกำหนดส่งมอบภายในไตรมาสแรก จำนวน 15 ล้านโดส ไตรมาสที่สอง จำนวน 30 ล้านโดส และไตรมาสที่สาม จำนวน 15 ล้านโดส