7HD ร้อนออนไลน์

ภาคเอกชน จัดส่งวัตถุดิบพร้อมจัดตั้ง โรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันนี้ (28 ก.ย. 64) นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายธีวรา  วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ  ได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ได้แก่ เนื้อสุกร ไข่ไก่ น้ำดื่มซีพี และอาหารพร้อมรับประทาน จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ที่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนโรงครัวพระราชทาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนอาหาร และไม่สามารถประกอบอาหารเองได้ โรงครัวพระราชทาน จึงเตรียมปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่ได้รับมอบในครั้งนี้มื้อละ 5,000 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม และถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกในบริเวณพื้นที่ได้ กำลังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม

นอกจากนี้  ซีพีเอฟ.ส่งวัตถุดิบประกอบอาหารลงช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา โดย ร้อยตรี ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย รับมอบวัตถุดิบอาหาร ได้แก่ ไข่ไก่ 3,000 ฟอง เนื้อสุกร 200 กิโลกรัม และน้ำดื่มซีพี 1,000 ขวด เพื่อสนับสนุนโรงครัวสนามของทหาร ช.พัน.3 พล.ร.3 สำหรับนำไปประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนชาวตำบลบังลังก์และชาวอำเภอโนนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง