ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังของผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวภาคค่ำ - ผลการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ที่ใช้งบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทาน เป็นอย่างไร หลังจังหวัดชลบุรี ขอให้เป็นหน่วยงานที่เป็นการเข้าไปตรวจสอบ ไปติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

โดยกรมชลประทาน ที่มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจสอบว่าทำไมอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ถึงเก็บน้ำไม่ได้ โดยทั้งหมดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2564 ได้มีการเจาะเอาชั้นดินที่อยู่เหนือดินเหนียวสังเคราะห์ หรือ PCL ออกมาตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำเข้าอ่าง และมีการสำรวจพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งข้อมูลน้ำเข้าและน้ำออก ที่มีการจดบันทึกไว้ ผลที่ได้รับปรากฎว่า

เมื่อถามตรง ๆ ว่า ปริมาณน้ำในปีแรก ที่หายไป นอกจากการทำปฏิกิริยาของ PCL แล้ว มีโอกาสมาจากมีการรั้วไหลของน้ำตั้งแต่ปีแรกหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบดังนี้

โดยผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ กรมชลประทาน ยังให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังเก็บน้ำไม่ได้ไว้ดังนี้

ซึ่งจากการสำรวจโดยรอบผู้อำนวยการส่วนปฐพีกลศาสตร์ กรมชลประทาน ยังพบว่า ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เกาะสีชัง ยังส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างน้อยกว่าปกติ ซึ่งหากต้องการให้อ่างเก็บน้ำมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้องแก้ไขระบบรองรับน้ำเข้าอ่างด้วย ต้องทำอย่างไร ติดตามได้ในตอนต่อไป