ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : เตรียมรับมือมวลน้ำเหนือต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

ประเด็นเด็ด 7 สี - ชาวบ้านพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำ 4 สาย ปิง วัง ยม น่าน ต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ด ต้องเตรียมตัวรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือ พร้อมทั้งเฝ้าระวังฝนตกในช่วงนี้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ติดตามได้จากรายงานของคุณชนกันต์ กลิ่นสะอาด

นับจากวันนี้อีกไม่เกิน 3 วัน ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำสายต่าง ๆ ของต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และไหลมาบรรจบกัน บริเวณปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอีกครั้ง หลังสำนักชลประทานจังหวัด ยืนยันจะมีมวลน้ำไหลมาจากทางภาคเหนือ โดยเฉพาะฝั่งแม่น้ำน่าน ที่รับน้ำจากแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย และจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก หลังกรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรักษาสมดุล

ส่วนสาเหตุที่เป็นห่วงพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านรอบบึงบอระเพ็ด โดยเฉพาะตอนบนของบึง เช่นที่อำเภอท่าตะโก ชุมแสง และบางส่วนของอำเภอเมือง ยังต้องระวังน้ำเอ่อล้น ไหลท่วมบ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตร

หลังระดับน้ำเกินความจุกักเก็บมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังระบายไหลลงตอนล่างได้ช้า มวลน้ำจึงหนุนน้ำจากบึง และกำลังไหลบ่าไปทางพื้นที่อำเภอโกรกพระ ชาวบ้านต้องเตรียมรับมือ

แม้จะมั่นใจว่า มวลน้ำจะไม่มากเท่ากับปี 2554 แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเทศบาลนครนครสวรรค์ ก็ยังคงเดินหน้าป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ ย่านปากน้ำโพ รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำ พร้อมเร่งติดตั้งอุปกรณ์ไว้บรรเทาทุกข์ หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเอ่อทะลักท่วมในบางพื้นที่

ด้านชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับ แม้ชีวิตจะอยู่กับน้ำท่วมน้ำหลากมาโดยตลอด และปรับตัวตามวิถีที่ประสบ แต่ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม แม้จะแค่ระดับหน้าแข้ง ความยากลำบากในชีวิตก็เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมรับมือตั้งแต่เนิ่น ๆ อาศัยใช้ประสบการณ์ประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อที่อย่างน้อยจะช่วยลดความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้

สุดท้ายได้แต่ภาวนา ขอให้สถานการณ์น้ำ อยู่ในเกณฑ์ที่หลายหน่วยงานประเมินไว้ อย่าซ้ำเติมความเดือดร้อน ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้