ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : เฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจเมืองลพบุรี

ประเด็นเด็ด 7 สี - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังพยายามหาวิธีป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมืองลพบุรี ไม่ให้ถูกน้ำทะลักเข้าท่วม มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเสริมคันดินริมคลองชัยนาทป่าสัก ขณะที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย ติดตามการรายงานจากคุณศิรัณพร มูลอุทก