7HDร้อนออนไลน์

อ่างลำเชียงไกร น้ำลดฮวบ จนแทบหมดอ่าง ชลประทานเร่งซ่อมแซมเร่งซ๋อมแซม หวังมีน้ำพอใช้หน้าแล้ง

อ่างลำเชียงไกร น้ำลดฮวบ จนแทบหมดอ่าง ชลประทานเร่งซ่อมแซมเร่งซ๋อมแซม หวังมีน้ำพอใช้หน้าแล้ง
วันนี้ (1 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา น้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว จากเมื่อ 3 วันก่อนเคยสูงสุด 45 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 164% เกินความจุที่กักเก็บได้ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ล่าสุดเหลือน้ำแค่ 4.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 17% เท่านั้น ในขณะที่ชลประทานนครราชสีมา เร่งซ่อมแซมคันดินที่เปิดระบายน้ำบริเวณสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำหลัก เพื่อใช้กักเก็บน้ำให้สามารถใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้จากการตรวจสอบบริเวณแนวก้อนหินหน้าสันอ่าง มีกองเศษกระดูกชิ้นส่วนขนาดเล็กสีขาว พร้อมเหรียญบาท 11 เหรียญปะปนอยู่ในกองกระดูกด้วย โดยไม่พบภาชนะบรรจุหรือผ้าห่อหุ้มแต่อย่างใด ชาวบ้านที่พบเห็นมั่นใจว่า เป็นกระดูกมนุษย์ เพราะมีชิ้นส่วนลักษณะชัดเจน ผ่านการถูกเผามาแล้ว ที่สำคัญมีเหรียญบาทปนมาด้วย สันนิษฐานว่าอาจเป็นชิ้นส่วนกระดูกที่บรรจุในที่เก็บอัฐิของวัดใดวัดหนึ่ง ถูกกระแสน้ำพัดลอยมาตกค้างที่หน้าสันอ่างเก็บน้ำในช่วงที่น้ำท่วม เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่จะไม่นำอังคารของผู้วายชนมาลอยในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แต่อย่างใด.