เกาะกระแสออนไลน์

ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงิน กยศ. ถึง 31 ตุลาคม 2564 ยื่นกู้ได้ผ่านแอปฯ กยศ. Connect

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายกรอบการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 และยังได้เพิ่มวงเงิน ให้กู้ยืมเป็น 40,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 700,000 ราย พร้อมขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

กยศ.ระบุว่า นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือทาง www.studentloan.or.th โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ซึ่งกองทุนได้เปิดระบบ DSL ให้ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้เริ่มดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

ขณะนี้มีผู้ประสงค์ขอกู้ยืม จำนวน 616,834 ราย ซึ่งกองทุนได้อนุมัติการกู้ยืมเงินไปแล้ว 584,077 ราย ซึ่งเป็นปีแรกที่กองทุนได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ได้แก่

1. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน  ของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4. นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับปริญญาโท หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทร 0 2016 4888 หรือไลน์บัญชีทางการ กยศ.

ขอบคุณข้อมูลจาก กยศ.