ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังของผู้เชี่ยวชาญ ตอนที่ 2

ข่าวภาคค่ำ - ผลการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ของผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทาน นอกจากจะการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำแล้วยังตรวจสอบรางรับน้ำด้วย ผลปรากฎว่าเป็นอย่างไร ไปติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

จากการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจากส่วนปฐพีกลศาสตร์ กรมชลประทาน เพื่อตรวจสอบสาเหตุ ที่อ่างเก็บน้ำเกาะสีชังเก็บกักน้ำไม่ได้ นอกจากจะทำการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำแล้ว ยังได้ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลลงรางรับน้ำจากเขา ซึ่งใช้งบของกรมบรรเทาสาธารณภัย และเส้นทางน้ำรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำ และข้อมูลน้ำเข้าอ่างตั้งแต่ปี 2560 พบว่า น้ำที่ไหลเข้าอ่างน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จนเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้อ่างเก็บน้ำใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

ผู้เชี่ยวชาญจากรมชลประทาน ยังเสนอให้ นอกจากการเข้าไปปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังแล้ว ทางกรมทรัพยากรน้ำยังต้องปรับรูปแบบการรับน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้การเก็บกักน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จะดำเนินการต่อไปอย่างไร และอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นกับกรณีนี้ ซึ่งมีการใช้งบประมาณไปกว่า 30 ล้านบาท อย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ ติดตามได้ในตอนต่อไป