ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเตรียมถุงพระราชทานสำหรับเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทุกภูมิภาค ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ้าขนหนู ยาทาฆ่าเชื้อรา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผักกาดกระป๋อง ขนม และข้าวสาร ณ อาคารกองร้อย กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้

โดยในปี 2564 ที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ไปแล้วกว่า 39,000 ถุง ประชาชนที่มีจิตกุศล สามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ (สนามเสือป่า) เลขที่บัญชี 401-6363199
ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี 046-2447772
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี 021-1006092
ธนาคารออมสิน สำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 020161741614 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลานหลวง เลขที่บัญชี 759-2164641

หรือบริจาคได้ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2811902, 02-2819596 โทรสาร 02-2811423, 02-6596349

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง