ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังของผู้เชี่ยวชาญ ตอนที่ 3

ข่าวภาคค่ำ - หลังจากผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ จากกรมชลประทาน ออกมาว่าอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังมีประมาณน้ำลดลงผิดปกติ และมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยกว่าปกติ ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จะดำเนินการอย่างไรต่อไป และอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร ติดตามจากคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ได้รับผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญของส่วนปฐพีกลศาสตร์ กรมชลประทาน และพร้อมเข้าไปแก้ไขตามแนวทาง ของผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอมา โดยจะเข้าไปกั้นห้องในอ่างเก็บน้ำ และกำจัดวัชพืช รวมทั้งทำฝายกั้นน้ำเหนืออ่าง ให้รับน้ำผิวดินได้มากขึ้น รวมทั้งหาเส้นทางน้ำใต้ดิน เพื่อดึงน้ำเข้าอ่าง เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอไป

ขณะที่ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง ที่เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2560 ซึ่งมีการใช้เงินงบประมาณ ในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท แต่ผลที่ได้รับกลับไม่เป็นไปตามที่มีการออกแบบไว้ กรณีนี้อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นว่า ต้องมีผู้รับผิดชอบงบประมาณ ที่มีการใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ นอกจากที่ต้องเร่งก่อสร้างปรับปรุงให้อ่างเก็บน้ำเกาะสีชังรองรับน้ำได้

หลังจากนี้ หากมีความคืบหน้า และการเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามความคืบหน้า มานำเสนอต่อไป