สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ACT - พีเน็ต - สถาบันการศึกษา ร่วมรณรงค์ หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ

คอลัมน์หมายเลข 7 หลังจากช่อง 7HD เริ่มรณรงค์ "หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ" ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดทั้งองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย รวมทั้งสถาบันการศึกษา ตอบรับร่วมรณรงค์เรื่องนี้ด้วย