7hdร้อนออนไลน์

อ่างลำเชียงไกร ซ่อมปิดช่องโหว่คันดินเสร็จแล้ว

อ่างลำเชียงไกร ซ่อมปิดช่องโหว่คันดินเสร็จแล้ว
วันนี้ (4 ต.ค.64) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา หลังแนวคันดินทรุดตัวจนมวลน้ำน้ำมหาศาลไหลทะลักท่วมพื้นที่ด้านล่างเสียหายหนัก ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ถมทำนบดินบริเวณด้านข้างประตูระบายน้ำคอนกรีตที่ทรุดตัวได้ทั้งหมดแล้ว สามารถปิดกั้นทางน้ำได้เรียบร้อยแล้ว และควบคุมทิศทางน้ำให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำทั้ง 4 บานได้แล้ว

หลังจากนี้ จะได้ถมแนวคันดินให้สูงขึ้น เพิ่มความมั่นคงแข็งแรง และปรับพื้นที่ให้กลับสู่สภาพเดิม หากมีฝนตกลงมาเติมน้ำลงในอ่าง จะสามารถระบายน้ำผ่านอาคารประตูระบายน้ำได้ทั้งหมด เมื่อได้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมจะนำแผ่นเหล็กมาปิดช่องประตู เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง ยืนยันภารกิจซ่อมอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว วันนี้มีน้ำกักเก็บ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร

ขณะเดียวกัน ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวม จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบน้ำท่วมรวม 19 อําเภอ จากทั้งจังหวัด 32 อำเภอ ประชาชนประสบภัย 11,164 ครัวเรือน โรงเรียน 6 แห่ง วัด 10 แห่ง ถนน 152 สาย ท่อระบายน้ํา 4 จุด

ขณะนี้ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 อำเภอ 43 ตำบล 170 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 9 อําเภอ ประกอบด้วย สูงเนิน โนนไทย โนนสูง เมือง ปักธงชัย พิมาย จักราช คง และแก้งสนามนาง 37 ตําบล 174 หมู่บ้าน 5 ชุมชน 4,274 ครัวเรือน