7HD ร้อนออนไลน์

ก.คลัง คาดสรุปหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ต้นเดือน ธันวาคมนี้

วันนี้ (4 ต.ค.64)   นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิจารณา

ทั้งนี้  คาดว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้    ซึ่งล่าสุดได้มีการปรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติม โดยให้นำรายได้ต่อครัวเรือนมาใช้ในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้จะได้รับสิทธิด้วย

ส่วนช่วงเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียน ยังต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วย แม้ช่วงปลายปีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนจะมากขึ้น แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออยู่ ดังนั้นจึงต้องดูสถานการณ์รวมถึงวิธีการเปิดลงทะเบียนอีกครั้ง

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13.65 ล้านคน ซึ่งการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเพิ่มการคัดกรองให้รัดกุมยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคยได้รับสิทธิให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มที่ถือบัตรฯอยู่แล้ว ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใหม่ด้วยเช่นกัน

ข่าวอื่นในหมวด