7HDร้อนออนไลน์

"หมอสุภัทร" เผยวัคซีนมีน้อย ชายแดนใต้ต้องการ 5 แสนโดส คุมการระบาด

จังหวัดชายแดนภาคใต้โควิด-19 ระบาดหนัก วันนี้ ( 6 ต.ค.64 ) นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีวัคซีนอำเภอจะนะ ภาพสะท้อนวัคซีนชายแดนใต้ โดยระบุว่า อำเภอจะนะมีประชากรตามกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ได้รับวัคซีน คือมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 69,608 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ประมาณ 30,000 คน คิดเป็น42% ในจำนวนนี้ครบสองเข็มแล้ว ราว 19,000 คน คิดเป็น 27% ซึ่งยังไม่มากพอที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ มีคนเข้าคิวรอฉีดอีกมาก ประโยคที่ว่าคนชายแดนใต้ไม่ยอมฉีดวัคซีนนั้นไม่จริง นั่นคือส่วนน้อย

นพ.สุภัทร์ ระบุด้วยว่า วัคซีนในสต็อกของอำเภอจะนะ เภสัชกรโรงพยาบาลที่คุมคลังวัคซีนรายงานสต็อก สรุปยอดคงเหลือจากฉีด ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค.64 เวลา 19.00 น.
SV ซิโนแวค ยอดยกมา 858 ขวด ใช้ไป 127 ขวด คงเหลือ 731 ขวด (1 ขวดฉีดได้ 1 คน) 
AZ แอสตราเซนเนกา ยอดยกมา 30 ขวด ใช้ไป 15 ขวด คงเหลือ 15ขวด (1 ขวดใช้ได้ 11-12 คน นั่นคือมีแอสตราฯ สำหรับ 170 คน)
SP ซิโนฟาร์ม ยอดยกมา 1,347 โดส ใช้ไป 314 โดส คงเหลือ 1,033โดส (วัคซีนนี้มีเจ้าของ ส่วนใหญ่เป็นองค์กรหรือโรงงาน ไม่สามารถใช้นอกกลุ่มได้)
PZ ไฟเซอร์ ยอดยกมา 1,200 โดส รับเพิ่ม 1,320 โดส คงเหลือ 2,520 โดส ซึ่งมีนัดหมายฉีดเด็กนักเรียน ในวันที่ 7 และ 9 ต.ค. 64 จำนวน 2,535 คน (คงไม่มาบางส่วน)


“วัคซีนที่มีนั้น หากฉีดเต็มที่ 1-2 วัน ก็จะหมดจากคลัง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ได้รับจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดมาเติมเรื่อยๆ  แต่ ไม่มีล็อตใหญ่ที่จะมากระจายเพื่อการควบคุมโรค หากจะควบคุมการระบาดในจังหวัดชายแดนใต้ ต้องเทวัคซีนมาจำนวนมาก จัดเพิ่มจากเดิมที่ได้ปกติอยู่แล้ว เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 5 แสนโดส (ไม่รวมไฟเซอร์นักเรียน) ระดมฉีดให้หมดในเดือน ต.ค.64  จะทำให้เดือน พ.ย.64 สถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น ทราบว่าผู้ใหญ่ทุกระดับใน สธ. กำลังจัดการจัดสรรวัคซีนล็อตใหญ่มาเพิ่มในจังหวัดชายแดนใต้ เพราะนี่คืออาวุธที่สำคัญในการสู้ภัยโควิด”