ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง ที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,200 ถุง ไปมอบแก่นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี จำนวน 5 ครอบครัว

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" และโกนเซิน ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกัน โดยจังหวัดสิงห์บุรี มีแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยไหลผ่านพื้นที่อำเภอต่าง ๆ รวมทั้งเขื่อนเจ้าพระยา มีการระบายน้ำออกท้ายเขื่อน และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เกิดความเสียหายใน 5 อำเภอ 19 ตำบล 71 หมู่บ้าน รวม 5,626 ครัวเรือน

จากนั้น เดินทางไปยังจังหวัดอ่างทอง เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตำบลบางปลากด เชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 5 ครอบครัว

จังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายและผลกระทบ 5 อำเภอ 37 ตำบล 167 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมในบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ที่ราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำและริมแม่น้ำ ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังอยู่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง