เช้านี้ที่หมอชิต

อุ้มพระดำน้ำ ศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายของชาวเพชรบูรณ์

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปชมงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพียง 2 วัน ตามวิถี New Normal แต่ยังคงแก่นแท้ของประเพณีไว้ได้ อย่างไม่เสื่อมคลาย

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจัดเป็นประจำทุกปี ในช่วงสารทไทย โดยวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นการประกอบพิธีวันแรกที่วัดไตรภูมิ เริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงเทพยดา พิธีเสี่ยงทายทิศและคำอธิฐานการดำน้ำ 6 ครั้ง เพื่อขอให้บารมีของพระพุทธมหาธรรมราชาคุ้มครองปกปักรักษาชาวเพชรบูรณ์

ในวันถัดมา ซึ่งเป็นวันที่สองของทำพิธี ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา แห่ทางน้ำ ทวนกระแสน้ำไปตามแม่น้ำป่าสัก มุ่งหน้ายังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ มีกรมการเมืองฝ่ายเวียง วัง คลัง นา นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันอุ้มพระดำน้ำ จำนวน 6 ครั้ง จากนั้นได้แจกจ่ายเครื่องบวงสรวงต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธี นำกลับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และเชื่อว่าพิธีอุ้มพระดำน้ำนี้จะทำให้พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งปีนี้งดจัดงานสมโภชและมหรสพต่าง ๆ ทั้งยังปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วย