7HDร้อนออนไลน์

ปัตตานีฉุดไม่อยู่ ติดเชื้อใหม่พุ่งอีก 502 คน อสม.หวั่นต้านไม่ไหว

สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 ในจังหวัดปัตตานี วันนี้ ( 7 ต.ค.64) มีรายงานผู้ติดเชืัอรายใหม่ 502 คน เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 คน ทำให้ปัตตานีมีผู้ติดเชื้อสะสม 24,655 คน รักษาหาย 16,009 คน และเสียชีวิตสะสม 311 คน

ข้อมูลจากการสอบสวนโรคพบว่า ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษา ใน อำเภอเมืองสูงถึง 1,209 คน รองลงมาอำเภอสายบุรี 792 คน อำเภอยะหริ่ง 542 คน โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มีประวัติสัมผัสเชื้อจากการร่วมกลุ่มทำกิจกรรม การเดินตลาด และการไปนั่งร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ หรือร้านเนื้อย่างกระทะ และงานเลี้ยงส่งการโยกย้ายตำแหน่ง  ซึ่งพบว่าหลายคนไม่สวมหน้ากากอนามัย และไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล จากนั้นได้นำเชื้อไปแพร่สู่คนในชุมชน และครอบครัว

615e65009b3e31.65584828.jpg

ทางด้านชุมชนจือแรนีบง เทศบาลเมืองปัตตานี ซึ่งเคยเป็นชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์โรงงาน จากนั้นสถานการณ์ดีขึ้น ผู้ป่วยทุกคนรักษาหาย กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ กระทั่งล่าสุด โควิดได้กลับมาระบาดในชุมชนอีกครั้ง โดยสาเหตุเกิดจากคนในชุมชนไปรับเชื้อมาจากนอกพื้นที่แล้วนำมาแพร่สู่ครอบครัว ปัจจุบันพบว่าติดเชื้อแล้วกว่า 100 คน

ทำให้ทีม อสม. ต้องลงพื้นที่ตระเวนเคาะประตูบ้านทุกบ้าน นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้คนในชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโควิด ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้าน ควรซื้ออาหารกลับมากินที่บ้าน  รวมทั้งได้ประสานไปยังผู้นำชุมชน ให้แจ้งเตือนคนในชุมชนจือแรนีบงเฝ้าระวัง ปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวด

นางมารียัม บูมามะ ผู้ช่วยประธาน อสม.ชุมชนจือแรนีบง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า 100 คน ตลอดทั้งสัปดาห์ผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นไม่หยุด จากการตรวจเชื้อด้วยชุด ATK ให้กับคนในชุมชน แต่ตรวจก็ยิ่งพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทำให้ชุมชนจือแรนีบงเป็นชุมชนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด ถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก ทีม อสม.ก็รับไม่ไหว  คงต้องออกรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น