ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยนาท

ที่หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำชับให้เร่งผลักดัน ระบายน้ำอย่างรวดเร็ว หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันที่ 11-12 ตุลาคมนี้ จะมีพายุดีเปรสชั่นพัดผ่านในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบแก่ประชนชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ ในการนี้ เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

โอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน 5 ชุด และอำเภอพระยืน จำนวน 5 ชุด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน "เตี้ยนหมู่" ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวัน ประกอบกับมวลน้ำปริมาณมากจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ระบายลงแม่น้ำชี ทำให้น้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชน รวม 15 อำเภอ 72 ตำบล 553 หมู่บ้าน 19,878 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 คน พื้นที่ทางการเกษตร ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบกว่า 90,000 ไร่ ขณะนี้ จังหวัดฯ ได้รับแจ้งรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่และได้ให้ความช่วยเหลือในบางส่วนแล้ว

ส่วนที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 2,528 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนริมคลองส่งน้ำกรมชลประทาน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" และโกนเซิน ที่อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันแผ่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจังหวัดชัยนาท เป็นที่ตั้งของเขื่อนเจ้าพระยา และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย มีคลองชลประทานไหลผ่าน รวมทั้งเป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย 8 อำเภอ 8,373 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง