เช้านี้ที่หมอชิต

รพ.รามาธิบดี ชี้แจง ATK เล่อผู่ ได้มาตรฐาน

เช้านี้ที่หมอชิต - ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้ทดสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐานของ ATK เล่อผู่ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จะแถลงข่าวการทดสอบคุณภาพชุดตรวจ ATK ที่เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เมื่อวานนี้ ผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็ไปรอ ปรากฏว่ายกเลิกการแถลงข่าว แต่ต่อมาก็มีการแจกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงแทน

โดย นายเอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นกับสื่อมวลชนว่าชุดตรวจ ATK เล่อผู่ ให้ผลตรวจที่ผิดพลาด จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยพบว่ามีผลบวกลวงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลดังกล่าวไม่น่าจะเป็นความจริง และไม่น่าจะมีการแสดงผลที่ผิดพลาดมากขนาดนี้ ซึ่งจากผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ผ่านมา ชุดตรวจ ATK เล่อผู่ มีผลบวกลวงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ จึงตั้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางวิชาการ และทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนทั่วไป

หลังจากนี้จะมีการตรวจพิสูจน์ความจริงจากคณะกรรมการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งด่วนอีกครั้ง เพื่อพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนได้ทราบ