7HDร้อนออนไลน์

ไฟเซอร์มีเพียงพอฉีดให้ นร. อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม ยืนยันวัคซีนปลอดภัย

วันนี้ ( 8 ต.ค.64 ) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เปิดเผยว่า ขณะนี้มี 9 จังหวัด ฉีดวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุ 70% ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และจะเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมในจังหวัดที่เตรียมเปิดเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน

615fece8cca169.56676946.PNG

นพ.เฉวตสรร ชี้แจงถึงสำหรับกระแส #ข่าวปลอม ที่ระบุวัคซีนชนิด mNRA เป็นอันตรายร้ายแรงหลังฉีด 1-2 ปี ว่าไม่เป็นความจริง ประเทศผู้ผลิตวัคซีน และหลายประเทศทั่วโลกต่างฉีด #วัคซีนโควิด มากขึ้น พร้อมยืนยันว่าวัคซีนสำหรับนักเรียนมีเพียงพอ โดย #วัคซีนไฟเซอร์ จัดส่งมายังประเทศไทยเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านโดส ขณะที่ผู้ปกครองได้แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนแล้ว 3.6 ล้านคน ซึ่งวัคซีนไฟเซอร์จะกระจายจัดส่งไปยังแต่ละพื้นที่ เพื่อนัดฉีดตามความพร้อม ไม่สามารถฉีดพร้อมกันทั้งหมดภายใน 1-2 วันได้

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนไม่ใช่เงื่อนไข #เปิดเรียน หรือไม่เปิดโรงเรียน การเปิดเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ครบถ้วนหรือไม่ เช่น จัดระบบสิ่งแวดล้อมให้อากาศถ่ายเท สวมหน้ากากตลอดเวลา และบุคลากรได้รับวัคซีน 100%