เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เปิดปัจจัยโควิด-19 ภาคใต้ระบาดเพิ่ม

4 จังหวัดที่น่ากังวลตอนนี้คือ สงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ซึ่ง นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลไว้ว่า เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส 3 สายพันธุ์ พร้อมๆ กันคือ อัลฟา, เดลต้า และ เบต้า โดยจากรายงานของ ศบค.พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 8 ตุลาคม สงขลามีผู้ติดเชื้อ 33,799 คน, ปัตตานี 24,576 คน, ยะลา 27,981 คน และนราธิวาส 27,491 คน เริ่มไต่ระดับสูงในช่วงเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา หากเทียบกับกรุงเทพมหานคร ในช่วงการระบาดสูงจะอยู่ที่ 45 % ต่างจังหวัด 55 % แต่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเหลือ 23 % ขณะที่ต่างจังหวัดพุ่งขึ้นเป็น 77 % ถ้ามองในภาพรวม กรุงเทพมหานครอัตราการแพร่เชื้อลดลง 1.9 เท่า แต่ต่างจังหวัดกลับเพิ่มขึ้น 1.4 เท่า

เช่นเดียวกับ คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท บอกว่าปัญหาการแพร่ระบาด ไม่ใช่เกิดจากคนในพื้นที่ไม่ฉีดเท่านั้น แต่ยังมีประเด็นวัคซีนมีน้อยและไม่เพียงพอด้วย พร้อมยกตัวอย่างในพื้นที่โรงพยาบาลจะนะฉีดได้วันละหลักร้อยคนเท่านั้น

ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดการระบาดขณะนี้ใน 4 พื้นที่ว่ามาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ รัฐบาลส่งสัญญาณผิดพลาดจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบการ์ดตก และปัจจัยในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด เดิมไม่มีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่เชื้อได้ง่ายและติดได้เร็ว จึงทำให้ทั้ง 2 ปัจจัยส่งผลต่อการระบาดขณะนี้เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ มาแล้ว