เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เจาะมาตรการคุมโรคในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

ลักษณะการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ 4 จังหวัดนี้ มีความคล้ายคลึงกับการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร ช่วง 2-3 เดือนที่แล้ว จึงทำให้มีแนวคิดจะนำกรุงเทพโมเดลไปใช้ในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขส่ง นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ประจำที่ภาคใต้ ประสานข้อมูลนำทีมเคลื่อนที่เร็ว เร่งฉีดวัคซีนในชุมชน และเร่งมาตรการบับเบิลแอนด์ซีล เคร่งครัดมาตรการสังคม โดยอาจต้องงดกิจกรรมบางอย่าง บูรณาการมาตรการแยกกักในชุมชน และการตรวจ ATK เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนโดยเร็ว

สำหรับการระดมฉีดวัคซีน ตั้งเป้าภายในสัปดาห์หน้าต้องเกิน 50 % และภายในเดือนนี้ต้องได้ 70 % ของจำนวนประชากร ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น แต่ที่ยังน่าห่วงคือ จังหวัดยะลา ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงอยู่ แต่อัตราการเสียชีวิตยังน้อย จึงคาดว่าเมื่อทำครบทุกมาตรการสถานการณ์น่าจะดีขึ้นภายในเดือนนี้

ขณะที่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เชิญชวนผู้นับถือศาสนาอิสลามฉีดวัคซีนโควิด-19 ย้ำฉีดได้ ไม่มีสิ่งต้องห้าม ตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อป้องกันและลดการระบาด