ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และสระบุรี

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,643 ถุง พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัว ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่บ้านเกาะสาลิกา หมู่ที่ 4 ตำบลรังนก จำนวน 7 ครอบครัว

จังหวัดพิจิตร ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดฝนตกหนัก ประกอบกับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลาก และท่วมขังในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ 71 ตำบล 482 หมู่บ้าน สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

ส่วนที่จังหวัดสระบุรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ มีผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดภัยพิบัติไปกล่าว เพื่อให้ทุกคนน้อมนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชน

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,500 ถุง พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จำนวน 11 ครอบครัว

จังหวัดสระบุรี เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกัน ทำให้บ้านเรือนราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย 11 อำเภอ 46 ตำบล 240 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรและบ่อเลี้ยงสัตวน้ำ เสียหายกว่า 26,000 ไร่ ปัจจุบัน สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว เหลือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วม และเฝ้าระวัง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง