สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ยกกระบอกปลาดุกทะเล

อนุวัตจัดให้ วันนี้ จะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปทะเลสาบสงขลา ไปยกกระบอกปลาดุกทะเล จะหนักและเหนื่อยขนาดไหน ติดตาม อนุวัตจัดให้