7HDร้อนออนไลน์

อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม สธ.แจงวัคซีนไม่มีสารกัมมันตภาพรังสี

วันนี้ ( 11 ต.ค.64) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 7 ต.ค.64 จำนวน 17,324 คน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 11,693 คน และผู้ป่วยโรคประจำตัว 15,110 คน จำแนกเป็น ความดันโลหิตสูงกว่า 9 พันคน เบาหวานกว่า 6 พันคน ไขมันในเลือดสูงเกือบ 4 พันคน และโรคไตเรื้อรังเกือบ 2 พันคน ขณะที่ผู้เสียชีวิตที่ไม่มีโรคประจำตัว จำนวน 1,462 คน

“หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตจากโควิด 30 คน เป็นคนไทย 97% ต่างชาติ 3% โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ เสียชีวิตน้อยมาก แสดงว่าประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตมีสูงมาก อยากให้คนยังไม่ได้ฉีดวัคซีน รีบตัดสินใจเข้ามาฉีดวัคซีนโดยเร็ว” นพ.เฉวตสรร กล่าว

616408b74d6e99.92434352.PNG

ส่วนที่มีประเด็นที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจนทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่มั่นใจในวัคซีนโควิด เช่น วัคซีนชนิด mRNA หรือวัคซีนไฟเซอร์ มีสารกัมมันตภาพรังสี หรือสารโลหะอะลูมินัมปนเปื้อน ยืนยันว่าส่วนประกอบของวัคซีนไม่มีสารดังกล่าวอยู่เลย ส่วนประกอบของวัคซีนมีการจดแจ้งไว้อย่างชัดเจน และวัคซีนมีการใช้งานในประเทศทางตะวันตก ยุโรป อเมริกาอย่างกว้างขวาง วัคซีนทุกล็อตที่เข้ามาทุกประเทศมีกลไกการทำงานเหมือนกัน เพราะแม้จะผลิตอย่างดีมีมาตรฐาน แต่ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจทั้งเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพวัคซีน เมื่อวัคซีนส่งมาถึง ไม่ได้แจกจ่ายทันที แต่ตรวจคุณภาพแต่ละล็อตว่าอยู่ในมาตรฐานดีหรือไม่ เช่น กรณีประเทศญี่ปุ่น พบการปลอมปนในวัคซีนก็ส่งคืนทั้งล็อต

"เมื่อไรที่ตรวจเจอความผิดปกติ จะระงับการใช้วัคซีนเอาไว้ก่อนและตรวจสอบ หากตรวจสอบพบความผิดปกติอาจต้องทำลายทิ้งทั้งล็อต เรียกว่าเอาความปลอดภัยของประชาชนเป็นมาตรฐาน และทำมาตรฐานเดียวกับสากล มีความเข้มงวดอย่างดี" นพ.เฉวตสรรกล่าว

616407f973a3d6.07387290.jpg

ส่วนที่กล่าวอ้างว่าวัคซีนมีนาโนพาทิเคิล หรืออนุภาคที่เป็นอันตราย ขอเรียนว่า วัคซีนชนิด mRNA มีการใช้ลิปิดนาโนพาทิเคิล เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาซึ่งไม่ได้ใช้แค่ในวัคซีน แต่ยังใช้ในยา โดยนำตัวยาเข้าร่างกายเพื่อออกฤทธิ์รักษาบางโรค มีการใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ก็มั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ว่าลิปิดนาโนพาทิเคิลเป็นส่วนประกอบที่มีจริง แต่ปลอดภัย สามารถมั่นใจได้ มีการตรวจสอบพิสูจน์ก่อนได้รับอนุญาต