7HDร้อนออนไลน์

พศ.แจง ปมปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด เป็นไปตาม กม. ส่วนมูลเหตุ เป็นหน้าที่เจ้าคณะปกครอง ชี้แจงส่วนตัวเอง

(11 ต.ค. 64 ) ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์ โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ พศ. ในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ ว่า การดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563

โดยมูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอน และแต่งตั้งใหม่ของ 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนตะวันออก และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รวมทั้งเจ้าคณะภาค ผู้ปกครองในแต่ละจังหวัดรับทราบแล้ว ถึงปัญหาและเหตุผล

“ เรื่องดังกล่าวถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองของสงฆ์ ส่วนมูลเหตุการถอดถอนนั้น ไม่สามารถตอบได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะหน ซึ่งถือเป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง จะตอบคำถาม และชี้แจงให้กับผู้ที่ถูกปลดได้เป็นการส่วนตัว สำหรับการเคลื่อนไหวทั้งทางสังคม และการชุมนุมทางสาธารณะ เป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทำได้” นายสิทธา กล่าว

ด้านนายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.การศาสนา นัดประชุมวันที่ 14 ต.ค. เวลา 11.00 น. มีวาระพิจารณาเรื่องขอความเป็นธรรมกรณีพระสังฆาธิการถูกถอดออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 3 รูป ได้แก่ พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) และพระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย กมธ.ศาสนาฯ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ส่งตัวแทนเข้าชี้แจง เบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ พศ. โดย กมธ.ต้องการรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อทำให้เกิดความชัดเจน