ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในการรับมอบเครื่องผลิตไอออนลบ สำหรับใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องผลิตไอออนลบ จำนวน 1,100 เครื่อง ซึ่งคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ, หน่วยงานภาคเอกชน และพยาบาลจิตอาสา ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล สำหรับพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

โดยเครื่องผลิตไอออนลบนี้ เป็นการผสาน 2 เทคโนโลยี คือ ไอออนลบ และไฟฟ้าสถิต ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าไอออนลบในปริมาณ 50,000 ไอออนขึ้นไป จะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ โดยเครื่องผลิตไอออนลบนี้ สามารถผลิตไอออนลบได้มากกว่า 20 ล้านไอออนต่อวินาที และทำงานคู่กับระบบไฟฟ้าสถิต ซึ่งควบคุมไอออนให้ปล่อยอย่างมีทิศทางแน่นอน ปกป้องเฉพาะโซนการติดเชื้อ ตา จมูก ปาก ในระยะ 1 ฟุต

ข่าวอื่นในหมวด