ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นวันที่ 8

ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิฯ นำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารวันละ 2 มื้อ มื้อละ 2,500 กล่อง มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลชีวาน อำเภอพิมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง