ประเด็นเด็ด 7 สี

อินโดนีเซีย ปล่อยลูกเต่าทะเล กลับคืนสู่ธรรมชาติ

ประเด็นเด็ด 7 สี - อินโดนีเซีย ได้ปล่อยลูกเต่าทะเลที่กำลังใกล้จะสูญพันธ์ หลายสิบตัว กลับสู่ท้องทะเล

โดยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ในเมืองปาดัง จังหวัดสุมาตราตะวันตก ของอินโดนีเซีย ร่วมกับเด็ก ๆ ช่วยกันปล่อยลูกเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ วัยแรกเกิด จำนวน 35 ตัว กลับลงสู่ทะเล ซึ่งหวังว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเล ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์