เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 ตุลาคม 2564

"คมปาซุ" (Kompasu) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่า จะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 11-12 ตุลาคม...