7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : จิตอาสาและชาวบ้านพัฒนาบึงสามพันล่าง เป็นแหล่งท่องเที่ยว

จิตอาสาและชาวบ้านร่วมมือกันพัฒนาบึงสามพันล่าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย ติดตามได้ในปิ่นอาสา

ถ้านับดูแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบรุนแรงยืดเยื้อจากโรคโควิด-19 โดยนักวิเคราะห์มองว่า ในปีนี้ไทยเราอาจมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ถึง 500,000 คน จากเดิมเกือบ 40 ล้านคนในปี 2562 ที่สร้างรายได้ประมาณ 2 ล้านล้านบาท

อย่างที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาที่บึงสามพันล่างไม่ขาดสาย แต่พอเกิดโรคโควิด-19 ขึ้น ผู้คนก็เริ่มจางหาย จนไร้นักท่องเที่ยวมาเยือน แต่เพราะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ ทั้งชาวบ้าน จิตอาสา หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาพัฒนาทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดพื้น บริเวณรอบแหล่งน้ำธรรมชาติบึงสามพันล่าง เตรียมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างชื่ออีกครั้ง

พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบึงสามพัน พระเก่าแก่คู่อำเภอบึงสามพัน ที่ชาวบ้านเคารพสักการะ นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมการให้อาหารปลาสวาย ปลาเทโพ และปลาอีกนานาชนิด ซึ่งมีอยู่เองตามธรรมชาติบริเวณด้านใต้ฐานพระ และรอบมณฑป หลวงพ่อบึงสามพัน

การพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดกำลังจากจิตอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งหมดที่พวกเขาทำก็เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อปากท้อง เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

เพราะทุกการให้ ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น