เกาะกระแสออนไลน์

ขั้นตอนใช้คนละครึ่ง จ่ายค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส - MRT เช็กรายละเอียดที่นี่!!

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือเหรียญโดยสารรถไฟฟ้าMRT ได้ รายละเอียดของการใช้บริการมีดังนี้

เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส

1.ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี
2.บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสหากใช้สิทธิคนละครึ่งจะต้องเป็นการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ไม่สามารถใช้เติมเงินหรือเติมเที่ยวเดินทางในบัตรแรบบิทได้
3.ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิโครงการรัฐซื้อบัตรโดยสารได้จนถึงเวลาปิดให้บริการ
-รถไฟฟ้าบีทีเอส เวลา 21.00 น.
-รถไฟฟ้าสายสีทอง เวลา 21.30 น.
- แอปเป๋าตังเปิดให้เริ่มใช้สิทธิเวลา 06.00 น. ในแต่ละวัน

เงื่อนไขการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ซื้อเหรียญโดยสารรถไฟฟ้า MRT

1.สามารถติดต่อซื้อเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น.
2.สิทธิคนละครึ่งผู้โดยสารสามารถนำมาใช้ชำระค่าตั๋วโดยสารในการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง
3.สามารถซื้อเหรียญโดยสาร ประเภทบุคคลทั่วไป หรือ ประเภทผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ เท่านั้น
4.เมื่อซื้อเหรียญโดยสารแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี
5.เหรียญโดยสารสามารถใช้เดินทางในวันที่และสถานีที่ออกเหรียญเท่านั้น
6.ไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของรถไฟฟ้า MRT ได้

ขั้นตอนการจ่ายค่าโดยสาร โดยการใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านแอปเป๋าตัง มีดังนี้
-เติมเงินใส่แอปเป๋าตัง ในช่อง G-Wallet
-เข้าในแถบสำหรับสแกนคนละครึ่งเพื่อสแกนชำระ
-สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน เพื่อชำระค่าโดยสาร
-ยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส PIN
-ได้รับสลิปยืนยันการทำรายการ ผ่านแอปเป๋าตัง

 ขอบคุณข้อมูลจาก MRT Bangkok Metro, รถไฟฟ้าบีทีเอส