เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : แพทย์ชนบทไม่ห่วงเปิดประเทศ แต่หวั่นการระบาดในประเทศ

คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชน บอกว่าเห็นด้วยที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้ เพราะเชื่อว่าการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาจะมีมาตรการตรวจสอบเป็นอย่างดี กลุ่มไหนสามารถเข้ามาได้หรือเข้ามาแล้วต้องกักตัว

สิ่งที่ทีมแพทย์ชนบทเป็นห่วงในขณะนี้คือ การแพร่ระบาดในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมีการคลายล็อกเปิดสถานบันเทิง กิจการภาคกลางคืน ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ คุณหมอสุภัทรเป็นห่วงว่าปัจจุบันการฉีดวัคซีนยังไม่ครอบคลุมพอที่จะผ่อนคลายกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้ เพราะหากผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดหนักอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม คุณหมอสุภัทรยังบอกอีกว่าในมุมมองของทีมแพทย์นั้น การจะคลายล็อกเปิดกิจการกลางคืนที่เป็นต้นตอการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะการฉีดวัคซีนเข็มแรกไม่ถึง 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ อาจไม่คุ้มที่จะเสี่ยง