ข่าวภาคค่ำ

ครม. มีมติเยียวยา รถจักรยานยนต์รับจ้าง - รถแท็กซี่

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบช่วยเหลือ 2 อาชีพที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด กว่า 160 ล้านบาท ที่จะเริ่มให้เงินเยียวยาพฤศจิกายนนี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติกรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท ในโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง หรือ รถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ที่อายุเกิน 65 ปี จำนวน 16,694 คน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด แบ่งเป็น 13 จังหวัดแรก ที่จะจ่ายเงินให้ 10,000 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายน และอีก 16 จังหวัด ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม จะได้รับ 1 งวด เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อคน ในเดือนพฤศจิกายนเช่นกัน โดยจะจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัตรประชาชนกับเลขที่บัญชี หรือตามวิธีการอื่นที่ กรมการขนส่งทางบก กำหนด

สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินดังกล่าว จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก หรือได้รับการรับรองจากนิติบุคคลรถเช่า หรือ สหกรณ์แท็กซี่ สำหรับผู้ที่เช่ารถยนต์และไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่บริการได้

นอกจากนี้ ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีกลุ่มผู้ค้าที่ถูกเรียกคืนเงินจากโครงการเราชนะ จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการดังกล่าว และไม่ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงข้อโต้แย้งภายในระยะเวลาที่กำหนด เข้ายื่นร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ผู้เดือดร้อนยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อไป