ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง​

ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เขตพระโขนง​ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 2,804 โดส ไปมอบแก่สำนักงานเขตพระโขนง เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ จำนวน 1,402 คน

สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ที่จัดสรรฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง​วันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลที่สนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดรับวัคซีน ได้รับการฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 สนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเข็มที่ 2 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมกันทั้งจังหวัด ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง และที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกอำเภอ และลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวม 2,500 คน

ที่จังหวัดสระแก้ว หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ และพระสงฆ์ ในพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองตะเคียนบอน ตำบลท่าเกวียน และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร รวม 138 คน พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่กลุ่มผู้สูงอายุ

และที่จังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง พร้อมลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามบ้าน รวม 988 คน เพื่อป้องกันและเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง