ข่าวในพระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ที่วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน 200 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลบางขะแยง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ นอกแนวเขตกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2564 มีพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ 20 ตำบล 53 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 200 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมเตรียมแผนการช่วยเหลือฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

โดยวันนี้ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชนด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง