สนามข่าว 7 สี

สถานการณ์น้ำเอ่อปากคลองตลาด ปิดท่าเรือชั่วคราว

สถานการณ์น้ำบริเวณปากคลองตลาด เช้าวันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานคร ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าขาย ไปติดตามรายงานสดจากคุณทัศนีย์ ลาสันเทียะ รายงานสดมาจากพื้นที่