เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวบริการใหม่ Pick up service รับ-ส่งของถึงหน้าบ้าน

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับบริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ AP Thailand เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด Pick up service รับส่งสิ่งของให้กับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม หมู่บ้าน ในเครือของ AP ผ่านแอปพลิเคชัน Smart World อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า พัสดุ เอกสารต่าง ๆ 

นอกจากนี้ เตรียมต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลนำจ่ายสิ่งของ เข้าระบบงานของนิติบุคคลโดยตรง เพื่อแจ้งการส่งพัสดุล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูล และการแจ้งเตือนลูกบ้านได้ผ่านแอปพลิเคชัน นับเป็นอีกหนึ่งบริการดี ๆ ที่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้ว ยังช่วยลดการพบปะผู้คน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย