เช้านี้ที่หมอชิต

ชาวมอญสืบสานประเพณีลอยผ้าป่าทางน้ำ

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดลพบุรี ชุมชนชาวมอญบ้านบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่มีสีสันสดใสสวยงาม ร่วมกันสืบสานงานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวมอญบางขันหมากได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

โดยขบวนผ้าป่าทางเรือเคลื่อนขบวนออกจากท่าเสด็จ ผ่านบันได 51 ขั้น ทางลงสู่แม่น้ำลพบุรี เพื่อร่วมกันแห่กองผ้าป่าไปตามแม่น้ำ เพื่อนำไปถวายวัดที่ตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำ เป็นพุทธบูชา

นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์แม่น้ำลพบุรี อีกทั้งส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามเอาไว้อย่างต่อเนื่อง