7HDร้อนออนไลน์

ยะลาเจอคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานยางพารา ลูกจ้างติดเชื้อ 27 คน

วันนี้ 13 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ทางเจ้าหน้าที่พบโรงงานผลิตยางพาราอัดก้อนในพื้นที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีลูกจ้างเป็นแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หลังจากที่ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวนทั้งหมด 27 คน หลังได้รับรายงานนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายปกรณ์ เชนพูน หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยะลา จึงได้เร่งทำการตรวจสอบ พบว่าบริษัทดังกล่าว มีลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 146 คน เป็นลูกจ้างไทย จำนวน 131 คน (ชาย 39 คน หญิง 92 คน) ลูกจ้างต่างชาติ จำนวน 15 คน (ชาย 13 คน หญิง 2 คน) ในจำนวนนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 27 คน เป็นลูกจ้างไทย จำนวน 23 คน (ชาย 3 คน หญิง 20 คน) ต่างชาติ จำนวน 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน)

ก่อนหน้านี้ มีลูกจ้าง หญิง 1 คน ตรวจพบเชื้อโควิด-19 โดยการตรวจ ATK เชิงรุก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จากนั้นทางบริษัทได้แจ้งไปยัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา เพื่อทำการตรวจหาเชื้อแรงงานกลุ่มเสี่ยงสัมผัส จึงทำให้พบว่ามีผู้ติดเชื้อจากการตรวจทั้งหมด 27 คน ปัจจุบันนายจ้างได้สั่ง ให้ลูกจ้างกักตัวที่บ้านและสถานประกอบกิจการ (เฉพาะลูกจ้างต่างด้าว เนื่องจากได้รับแจ้งว่าโรงพยาบาลสนามเต็มแล้ว และให้ลูกจ้างที่ทำงานใกล้ชิดกลุ่มผู้ติดเชื้อทำการกักตัว 14 วัน ซึ่งทางแรงงานจังหวัดยะลา ได้กำชับถึงมาตรการในการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ และประสานให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ติดตามอาการของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด โดยเน้นให้นายจ้าง ทำตามแผนมาตร ในการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงกว้างต่อไป