เช้าข่าว 7 สี

วันนี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ผู้เดินทางสามารถใช้บริการได้ฟรีตั้งแต่เวลา 00.01 - 24.00 น. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยมีเส้นทางยกเว้นค่าผ่านทาง รวม 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา 11 ด่าน

อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้จำกัดการให้บริการทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษที่จำเป็นต้องเดินทาง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แนะนำสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย