ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : แนะช่องทางปลูกกัญชา- กัญชง ถูกกฎหมาย

หลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พุทธศักราช 2563 ให้ชิ้นส่วนของกัญชาและกัญชง ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษและสามารถนำมาประกอบหรือปรุงเป็นอาหารได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทันทีที่มีการปลดล็อกหลายคนก็ให้ความสนใจอยากจะปลูกกัญชาและกัญชงเป็นการค้ากัน แต่ยังไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาตต้องทำอย่างไรบ้าง..

ทีมข่าวช่อง 7HD ได้ไปพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ให้ข้อมูลและคำแนะนำ “การปลูกกัญชา กัญชง ให้ถูกกฎหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด” โดยขั้นตอนสำคัญ คือ คนที่สนใจจะปลูกต้องรวมตัวกัน 7 ครัวเรือนขึ้นไป แล้วไปยื่นขออนุญาตจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ก่อน ขั้นตอนต่อไปให้ติดต่อกับโรงพยาบาลของรัฐหรือสาธารณสุข เพื่อทำ MOU ส่งช่อดอกกัญชาและกัญชงให้ แล้วรอหนังสือตอบรับจากหน่วยงานดังกล่าวก่อน เพื่อจะนำไปใช้ประกอบในการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และต่อไปเป็นการเตรียมสถานที่ปลูก จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีแผนที่ทางเข้า-ออกชัดเจน สามารถตรวจสอบจาก GPS ได้ ขั้นตอนถัดไปคือ แผนทำโรงเรือน ซึ่งต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด มีอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือก่อนเข้าไปภายในโรงเรือน และมีรั้วรอบขอบชิดแข็งแรง มีป้ายบอกสถานที่ปลูกยาเสพติดประเภท 5 ป้ายรายชื่อคนเข้าดูแลแปลงปลูกต้นกัญชา ดูแลห้องเก็บช่อดอกและหลุมฝังกลบ ให้ละเอียด สำหรับคนที่จะได้รับเลือกเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนั้นต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ และขั้นตอนสุดท้ายต้องจัดทำแผนการจัดการกิ่ง ก้าน ใบ ลำต้นและราก ว่าจะมีการแปรรูปอย่างไร

จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดนำไปส่งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อยื่นขอปลูกกัญชา กัญชง เพื่อการค้า ทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องกำหนดเป้าหมายด้วยว่าจะปลูกเพื่อนำไปทำอะไร เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค หรือเครื่องสำอาง ซึ่งจะต้องใช้สายพันธุ์ให้เหมาะสมและตรงกับเป้าหมาย

นอกจากนี้ยังต้องระบุวิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ การดูแลต้นกล้า การปลูกให้ได้ใบจำนวนมากๆ ช่อดอกใหญ่ กลิ่นหอม รวมทั้งวิธีสังเกตช่อดอก การดูแลและป้องกันศัตรูพืช จนถึงการเก็บผลผลิตไปแปรรูป ลงในเอกสารที่จะยื่นขอด้วย

ส่วนใครที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมแนะนำความรู้วิธีการปลูกการดูแลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนจะตัดสินใจเดินหน้านำไปทำเป็นอาชีพ ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าไม่นานนี้ประเทศไทย อาจเปิดเสรีการจำหน่ายกัญชา เหมือนต่างประเทศ

ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ยังแนะหลังได้ใบอนุญาตให้ปลูกแล้วก็ต้องศึกษาวิธีการให้กัญชง กัญชา มีคุณภาพดี ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วิธีการคัดเลือกดินปลูก การวางระบบน้ำและไฟส่องสว่าง ทั้งหมดนี้สามารถมาขอคำแนะนำได้

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนรายย่อยๆ ปลูกกัญชาได้ แต่อนุญาตให้รวมกลุ่มกันในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือสหกรณ์การเกษตร

หากใครลักลอบปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท