7HDร้อนออนไลน์

น้ำท่วม ต.กบเจา- ต.สะพานไทย น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา

วันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังทรงตัวลดลงเล็กน้อย  แต่ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูง การใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านยังคงเป็นได้ด้วยความยากลำบาก
            
ส่วนชาวบ้านใน ต.กบเจา , ต.สะพานไทย  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แก้มลิงหรือทุ่งรับน้ำ ที่ชลประทานมีการระบายเข้าทุ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก 

อีกทั้งน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่บ้านโรงหมู่ 4 ตำบลสะพานไทย เดือดร้อนสุดๆ มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูง กว่า 50  หลังคาเรือน 100 ครับครัว สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นบ้านเรือนสลับป่าหญ้ารก กอกล้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะเป็นที่อาศัยหลบซ่อนของสัตว์มีพิษ งู ตะขาบ ตัวบ้านถูกน้ำท่วมถึงพื้นบ้านอยู่อาศัยไม่ได้ต้องยกพื้นให้สูงขึ้น และที่ผ่านมายกมาแล้วถึง 2 รอบ บ้านบางหลังไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านต้องตัดใจทิ้งบ้านไปอาศัยบ้านญาติ  น้ำที่ท่วมขังเริ่มมีสีคล้ำ  สัตว์มีพิษหนีน้ำเข้ามาอาศัยอยู่กับคนต้องคอยระวัง