7HDร้อนออนไลน์

รัฐบาล ไฟเขียวให้กิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ "ภูเก็ต"

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุ การเดินหน้าเปิดประเทศ มีแผนงานและขั้นตอนรองรับชัดเจน จะใช้ภูเก็ตโมเดลเป็นต้นแบบ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

สำหรับกิจกรรม Countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สามารถจัดได้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และหากพื้นที่ไหนมีความพร้อมก็สามารถเสนอขึ้นมาได้ เนื่องจากภาคเอกชนไทยมีศักยภาพ ที่สำคัญ คือทุกฝ่ายต้องหารือกัน เพราะต้องเดินหน้าเศรษฐกิจควบคู่กับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขไปพร้อมกัน

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Countdown ว่า ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หากไม่มีเหตุการณ์แพร่ระบาดรุนแรง ทุกคนให้ความร่วมมือ และ สถานการณ์ดีขึ้น ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ ดังนั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า คนไทยจะได้จัดกิจกรรม Countdown ทั่วประเทศเพื่อต้อนรับปีใหม่หรือไม่  เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ประเทศไทยไม่มีคำว่าดีเลย์ ไม่จำเป็นต้องรอให้ทำตามแผนทุกอย่างให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ดำเนินการได้ทันที ส่วนการเชิญศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่า Black Pink มาร่วมในกิจกรรม Countdown นั้น ยังไม่ได้ทราบรายละเอียด ต้องสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง