ข่าวดึก 7HD

เพื่อไทย ลงมติขับ 2 สส.งูเห่า พ้นพรรค

ควันหลงจากกรณีที่มี สส.พรรคเพื่อไทย โหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งที่ผ่านมานั้น ล่าสุดที่ประชุมพรรคเพื่อไทย มีมติขับ สส.งูเห่า 2 คน ออกจากพรรคแล้ว แต่ก่อนจะเริ่มประชุมก็มีเหตุระทึกขึ้น เมื่อมี สส.คนหนึ่งตรวจ ATK พบผลเป็นบวก ต้องนำตัวไปตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดที่โรงพยาบาล

โดยการประชุม สส. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ เป็นการลงมติลับไม่อนุญาตให้สมาชิกนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปภายในห้องประชุมได้ เพราะกลัวความลับรั่วไหล โดยมีการวางมาตรการเข้มด้านสาธารณสุข ตรวจ ATK ให้กับสมาชิกก่อนเข้าห้องประชุม แบ่งจำนวนสมาชิกออกเป็น 2 ห้อง เพื่อเว้นระยะห่าง ซึ่งก่อนประชุมพบว่า นางมุกดา พงษ์สมบัติ สส.ขอนแก่น มีผลตรวจ ATK เป็นบวก จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับผู้มาเข้าร่วมประชุมวันนี้มีทั้งหมด 135 คน มีมติเห็นด้วย 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และบัตรเสีย 2 ใบ ลงโทษให้ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สส.อุตรดิตถ์ พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากกระทำผิดวินัยและจริยธรรมอย่างร้ายแรง มีพฤติกรรมตั้งใจให้ร้ายพรรคด้วยความเท็จและลงมติเห็นด้วย 134 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง ลงโทษให้ นางพรพิมล ธรรมสาร สส.ปทุมธานี พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค จากการกระทำผิดวินัยและจริยธรรม มีพฤติกรรมฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยึดมั่นเจตนารมณ์ของพรรค ซึ่งตามข้อบังคับพรรคระบุว่าต้องมีเสียงจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เสียงของจำนวนทั้งหมด คือ ไม่ต่ำกว่า 108 คน

ทั้งนี้พรรคจะแจ้งมติให้กับ สส.ทั้ง 2 คนทราบ และตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหากพ้นจากสมาชิกพรรคแล้วต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ หากหาไม่ได้จะสิ้นสภาพ สส.ทันที