ข่าวดึก 7HD

กกต.สรุปยอดผู้สมัคร อบต.วันแรก

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันแรก 11 ตุลาคม 2564 นั้น กกต. รายงานว่ามีผู้สมัครทั่วประเทศ 5,300 แห่ง จำนวน 98,398 คน โดยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. 88,835 คน และนายก อบต. 9,563 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัครมากที่สุดถึง 5,409 คน เป็นผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. 4,969 คน และนายก อบต. 440 คน

สำหรับกำหนดการรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคมนี้ ซึ่งผู้ที่ได้หมายเลขประจำตัวแล้วสามารถลงพื้นที่หาเสียงได้ทันที โดย กกต. ขอความร่วมมือให้หาเสียงอย่างใสสะอาด ไม่ใส่ร้ายป้ายสีกัน